Sesiones informativas

Curs Codi Data Hora Lloc
Fotografia 244421 13/06/2024 19:30 Escola Universitària ERAM Confirmar asistencia
Fotografia 244421 13/06/2024 19:30 Per videoconferència a través de la plataforma Zoom Confirmar asistencia
Primatología 240013 17/06/2024 13:00 VIRTUAL por videoconferencia con el programa Zoom haciendo clic aquí Id del aula: 919 5761 8567 Código de acceso: 639817 Confirmar asistencia
Primatología: Investigación y Práctica 24S039 17/06/2024 13:00 VIRTUAL por videoconferencia con el programa Zoom haciendo clic aquí Id del aula: 919 5761 8567 Código de acceso: 639817 Confirmar asistencia
Comportamiento, Conservación y Bienestar de Primates 24S041 17/06/2024 13:00 VIRTUAL por videoconferencia con el programa Zoom haciendo clic aquí Id del aula: 919 5761 8567 Código de acceso: 639817 Confirmar asistencia
Joc Terapèutic i Eines Pràctiques d’Intervenció Psicològica amb Infància i Família 24X063 17/06/2024 18:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Joc Terapèutic i Eines Pràctiques d’Intervenció Psicològica amb Infància i Família 24X065 17/06/2024 18:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Psicoteràpia Psicoanalítica 240023 17/06/2024 19:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània 24S006 17/06/2024 19:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Psicodiagnòstic i Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves Patologies d’Avui 25S006 17/06/2024 19:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Terapia de Pareja 24X014 18/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Entrevista Motivacional 24X263 18/06/2024 10:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Análisis Transaccional. Diagnóstico y Tratamiento en Psicoterapia 24X264 18/06/2024 12:00 Por videoconferencia con el programa ZOOM clicando aquí Confirmar asistencia
Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies 24X025 18/06/2024 16:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Sexología Clínica y Terapia de Pareja 240042 18/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Sexología Clínica 24S049 18/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Logística per a Pimes 24X265 18/06/2024 18:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Renovació Pedagògica 240074 18/06/2024 16:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) 240021 18/06/2024 18:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Trauma i Teràpia EMDR 24X271 18/06/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Atenció Integral Infermera a la Persona en Estat Crític 240038 19/06/2024 13:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Intervención Breve y Estratégica 24S030 19/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Direcció i Gestió de Pimes 24X066 19/06/2024 19:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Revenue Management y Transformación Digital 240081 19/06/2024 18:00 Por videoconferencia con el programa ZOOM clicando aquí Confirmar asistencia
Nous Lideratges: Lideratge en Femení Transformador 24X028 20/06/2024 18:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Management i Gestió de la Indústria Musical 24S067 20/06/2024 19:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Management i Gestió de la Indústria Musical 24S067 20/06/2024 19:00 Presencial a La Marfà - Centre de Creació Musical Confirmar asistencia
Psicoteràpia Integrativa 24S074 21/06/2024 19:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Ilustración Científica de Ciencias Naturales 240011 21/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Intervención Terapéutica Asistida con Caballos 240032 21/06/2024 19:00 Por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM clicando clic aquí Confirmar asistencia
Ilustración Botánica 24X267 21/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura 240020 25/06/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Guía AMI Montessori de 6 a 12 años 230054 05/07/2024 18:00 Sesión en Español - ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Guía AMI Montessori de 6 a 12 años 230054 05/07/2024 19:00 Sesión en Inglés - ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Primatología 240013 16/09/2024 12:00 VIRTUAL por videoconferencia con el programa Zoom haciendo clic aquí Id del aula: 977 0270 9939 Código de acceso: 256487 Confirmar asistencia
Primatología: Investigación y Práctica 24S039 16/09/2024 12:00 VIRTUAL por videoconferencia con el programa Zoom haciendo clic aquí Id del aula: 977 0270 9939 Código de acceso: 256487 Confirmar asistencia
Comportamiento, Conservación y Bienestar de Primates 24S041 16/09/2024 12:00 VIRTUAL por videoconferencia con el programa Zoom haciendo clic aquí Id del aula: 977 0270 9939 Código de acceso: 256487 Confirmar asistencia
Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura 240020 16/09/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Psicoteràpia Psicoanalítica 240023 16/09/2024 19:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània 24S006 16/09/2024 19:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Psicodiagnòstic i Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves Patologies d’Avui 25S006 16/09/2024 19:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Entrevista Motivacional 24X263 17/09/2024 10:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Análisis Transaccional. Diagnóstico y Tratamiento en Psicoterapia 24X264 17/09/2024 12:00 Por videoconferencia con el programa ZOOM clicando aquí Confirmar asistencia
Atenció Integral Infermera a la Persona en Estat Crític 240038 17/09/2024 13:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Ilustración Científica de Ciencias Naturales 240011 17/09/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Renovació Pedagògica 240074 17/09/2024 16:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) 240021 17/09/2024 18:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Ilustración Botánica 24X267 17/09/2024 19:00 ONLINE por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM haciendo clic aquí Confirmar asistencia
Psicoteràpia Integrativa 24S074 18/09/2024 19:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies 24X025 18/09/2024 18:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Logística per a Pimes 24X265 18/09/2024 18:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Direcció i Gestió de Pimes 24X066 18/09/2024 19:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Revenue Management y Transformación Digital 240081 18/09/2024 18:00 Por videoconferencia con el programa ZOOM clicando aquí Confirmar asistencia
El Sector Immobiliari - AICAT 24X010 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Dret Privat: Obligacions i Contractes 244014 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Dret Privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals 244015 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Arrendaments Urbans 244016 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Urbanisme 244017 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries 244018 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Fiscalitat Immobiliària 244019 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Normativa Específica del Sector Immobiliari 244020 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Màrqueting Immobiliari 244021 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària 244022 19/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Comerç Internacional per a Pimes 24X266 19/09/2024 18:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió davant les Administracions Públiques 24X261 19/09/2024 17:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral 24X011 19/09/2024 17:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Gestió Laboral i Social davant les Administracions Públiques 24X012 19/09/2024 17:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Nous Lideratges: Lideratge en Femení Transformador 24X028 19/09/2024 18:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Intervención Terapéutica Asistida con Caballos 240032 20/09/2024 19:00 Por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM clicando clic aquí Confirmar asistencia
Trauma i Teràpia EMDR 24X271 20/09/2024 12:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Direcció i Gestió de Pimes 24X066 11/12/2024 19:00 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Comerç Internacional per a Pimes 24X266 12/12/2024 18:30 Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Intervención Terapéutica Asistida con Caballos 240032 13/12/2024 19:00 Por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM clicando clic aquí Confirmar asistencia
eventis